Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Červeňany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Obec Červeňany dodatok TZ 2022

24.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Obec Červeňany dodatok KO 2022

24.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Marius Pedersen a.s.

29.3.2020

Začiatok účinnosti 28.2.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení , č. zml. 15085/01

Marius Pedersen a.s.

2.2.2020

Začiatok účinnosti 1.2.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.5 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Marius Pedersen a.s.

2.2.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen a.s.

2.2.2019

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.4 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Marius Pedersen

24.10.2018

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK

25.4.2018

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.3 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Marius Pedersen a.s.

18.2.2018

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen a.s.

7.2.2018

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Červeňany

Objednávateľ - Sídlo Červeňany 29, 991 01 Senné

Objednávateľ - IČO 00634964

Dodávateľ Marius Pedersen a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy