Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Červeňany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení , č. zml. 15085/01

2.2.2020

ID

Začiatok účinnosti 1.2.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Marius Pedersen a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

7.2.2018