Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 9. novembra 2020.