Starosta

Radoslav Palášthy

starosta

0918 617 797

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 9. novembra 2020.