Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 24.2.2022.

Komunálny odpad Plasty
Január
5
Február
2
Marec
2
30
Apríl
27
Máj
25
Jún
22
Júl
20
August
17
September
14
Október
12
November
9
December
7

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.